top of page

AVG en Cookies

NEW L.OAK | Eikenkeukenfronten, gevestigd en kantoorhoudende te (1042 AL) AMSTERDAM aan de Westhavenweg 65 F, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

NEW L.OAK | Eikenkeukenfronten www.newloakfronten.nl

Westhavenweg 65 F, 1042 AL Amsterdam.

 

Paul Huft is de Functionaris Gegevensbescherming van NEW L.OAK | Eikenkeukenfronten.

Hij is te bereiken via info@newloakfronten.nl Persoonsgegevens die wij verwerken: NEW L.OAK | Eikenkeukenfronten, hierna verder te noemen: “NEW L.OAK”, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht - Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat het bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden hen dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hunner toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan neemt u contact met ons op via info@newloakfronten.nl, met het verzoek de gegevens te verwijderen. Alsdan verwijderen wij deze gegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

NEW L.OAK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- NEW L.OAK analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- NEW L.OAK volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- NEW L.OAK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

NEW L.OAK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NEW L.OAK) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Als u een bestelling plaatst, dan bewaart NEW L.OAK de gegevens die hiervoor worden gevraagd voor een periode van 15 jaar. Dit doen wij omdat NEW L.OAK producten levert die een lange levensduur hebben. We willen onze klanten gedurende een zo groot mogelijk deel van deze levensduur de gewenste service kunnen bieden. Ook voor eventuele retours of reparaties zijn deze gegevens nodig. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

NEW L.OAK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NEW L.OAK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

NEW L.OAK gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NEW L.OAK gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

 

Hieronder een overzicht:

Google - Cookies die bijhouden welke pagina's op de site zijn bekeken om op Google relevante advertenties te tonen.

Google - Cookies die vereist zijn om gebruik te maken van Google functionaliteiten.

Analyserende Cookies - Cookies die ervoor zorgen dat wij kunnen zien en meten wat er op de site gebeurt.

Facebook/Instagram - Cookies die bijhouden welke pagina's op de site zijn bekeken om op Facebook relevante advertenties te tonen.

Marketing Cookies - Deze cookies gebruiken we voor marketing doeleinden om de website en marketing uitingen zo relevant mogelijk te maken en af te stemmen op het website gedrag.

Advertentie Cookies - Deze cookies gebruiken we om op andere sites advertenties te laten zien gebaseerd op de pagina's die bij NEW L.OAK zijn bezocht.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NEW L.OAK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@newloakfronten.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. NEW L.OAK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

NEW L.OAK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@newloakfronten.nl

 

Laatst gewijzigd: 1 juli 2021.

bottom of page